Agregat uprawowy

Kultywator Centaur, to wielofunkcyjna kombinacja narzędzi uprawowych do bezorkowej uprawy gleby. Szeroki zakres zastosowań obejmuje ekstremalnie płytką obróbkę ścierniska, niezawodne, intensywne mieszanie resztek roślinnych z glebą przy średnich głębokościach roboczych, oraz rozluźnianie gleby na głębokość występowania gruzełek. Podążając za zróżnicowanymi wymaganiami praktyki, nową kombinację kultywatora i brony talerzowej Centaur oferujemy w dwóch wersjach. Centaur Super, wyposażony w dwa, ustawione naprzemiennie rządy zębów uprawiających glebę oraz w kompletny zespół brony talerzowej Catros, pozwalający na pracę przy dużych ilościach słomy. W Centaur Special, zamontowane są trzy rzędy zębów do uprawy gleby, oraz szereg talerzy równających. Oba typoszeregi maszyn dostępne są w szerokościach roboczych 3 m, 4 m i 5 m a na specjalne żądanie, także jako maszyny o szerokości roboczej 6 i 7 m. Trzy-względnie czterorzędowe pole zębów zapewnia pełnopowierzchniowe rozluźnienie gleby i jej intensywne przemieszanie. Duża wysokość ramy w połączeniu z naprzemiennym ułożeniem zębów, gwarantuje znakomity przepływ materiału. Do szybkiego przestawienia Centaura z pozycji transportowej do pozycji roboczej, model o 5 metrach szerokości roboczej, składany jest hydraulicznie. Modele o szerokościach roboczych 3 i 4 metry, dostarczane są z ramą sztywną. Centaur umożliwia uzyskanie niewielkim kosztem, optymalnych warunków do następującego po nim siewu w mulcz.