Kultywatory ścierniskowe

Zawieszany kultywator ścierniskowy Pegasus jest uniwersalnym narzędziem do uprawy ścierniska, podstawowej uprawy gleby i uprawek przedsiewnych. Płaskie mieszanie resztek pożniwnych takich, jak słoma i międzyplony z glebą jest najlepszą ochroną przed erozją i zamulaniem. Przez obróbkę całej powierzchni gleby szerokimi redlicami tworzone są korzystne warunki dla kiełkowania wypadających podczas żniw niedomłotów oraz nasion chwastów. Wały strunowe, zębate i klinowe AMAZONE, do celowego zagęszczania gleby, optymalizują warunki dla wschodów nasion zbóż wypadłych podczas żniw, oraz nasion chwastów. Zawieszany kultywator ścierniskowy Pegasus ma szerokości robocze od 3 do 5 m. Wersja składana hydraulicznie, 4 wzgl. 5 m umożliwia bezproblemową jazdę po drogach z 3 m szerokości transportowej.

Jedna trzecia kosztów pracy w gospodarstwie rolnym powstaje podczas uprawy gleby. Rosnące ceny materiałów eksploatacyjnych i coraz niższe ceny produktów rolnych jeszcze bardziej zaostrzają sytuację. Konieczność redukcji kosztów staje się coraz bardziej wyraźna – efektywna uprawa gleby zyskuje na atrakcyjności.

Gospodarstwa mniejsze i średnie poszukują do mechanizacji maszyn o możliwie uniwersalnym spektrum zastosowania. Rozwiązaniem jest tu nowy kultywator ścierniskowy Cenius, wykorzystywany od płytkiej uprawy ściernisk aż do spulchniania na głębokość występowania struktury gruzełkowatej. Zróżnicowane warianty wyposażenia pozwalają na pracę prawie w każdych warunkach. W połączeniu z aktywnym lub pasywnym agregatem uprawowo-siewnym, AMAZONE proponuje doskonałe rozwiązanie konserwacyjnej uprawy gleby.