Siewnik wielkopowierzchniowy Cirrus Activ

W typoszeregu Cirrus, AMAZONE oferuje dobrze przemyślaną koncepcję połączenia uprawy gleby z techniką siewu dającą zgodnie z maksymą “dobry siew, dobry zbiór” najlepsze rezultaty produkcyjne.
Cirrus Activ to prawdziwy pakiet siły: Cirrus Activ z aktywnymi narzędziami uprawowymi spełnia najwyższe wymagania w zakresie wydajności pracy i elastyczności.
Ta 6 m maszyna doskonale sprawdza się w dużych gospodarstwach, na mozaikowatych glebach oraz w przedsiębiorstwach świadczących usługi rolnicze. Zamiast używanej dotychczas w rodzinie Cirrus 2 rzędowej brony talerzowej , tutaj, w Cirrus Activ, do przygotowania gleby pod siew zastosowano kultywator wirnikowy. Pozwoliło to na optymalne dostosowanie zespołu do pracy na zmieniających się glebach zarówno przy siewie w mulcz jak i po orce.
Nowy agregat siewny Cirrus 6001 Activ jest równie wydajny także na glebach ciężkich.