Siewnik wielkopowierzchniowy Cirrus

Niewielkie zapotrzebowanie siły uciągu, oszczędność paliwa, to istotne cechy kombinacji siewnej. Dla optymalnego dopasowania się i efektywnej pracy, zależnie od spektrum zastosowania rozróżniane są dwa typoszergi Cirrus. Sercem Cirrus Special są redlice RoTeC względnie RoTeC+. Posiadają one tarcze o średnicy 320 względnie 400 mm w połączeniu z ustawialnym naciskiem redlic wynoszącym do 35 lub do 50 kg. Zapewnia to, także przy dużych prędkościach roboczych, spokojny bieg redlic i precyzyjny wysiew nasion. Poruszające się przed nimi klinowe pierścienie oponowe dbają o pasmowe ugniecenie gleby poniżej płaszczyzny wysiewu. Do przygotowania gleby zastosowano dwa rzędy segmentów talerzy. Wąski zbiornik ziarna pozwala swobodnie widzieć zespoły robocze i daje się napełniać na całej powierzchni. Cirrus Special oferowany jest w szerokościach roboczych 3, 4 i 6 metrów.