Siewnik zawieszany AD-P Super

Pneumatyczny, nabudowany agregat siewny AD-P Super o szerokościach roboczych 3 m i 4 m, jest szczególnie przydatny w gospodarstwach o areale upraw od 200 ha do 500 ha. Wysokie wydajności powierzchniowe osiągane są poprzez niczym nieograniczoną przydatność zarówno do siewu w mulcz jak i po pługu. AD-P Super o szerokości 3 m osiąga się wydajności zbliżone do maszyn o szerokości 4 m.

Nowa redlica RoTeC+ o nacisku do 50 kg sieje z doskonałą jakością pracy przy prędkości do 15 km/h na glebach intensywnie uprawianych. Mniej oprawek poprzedzających, mniej oczekiwania na właściwy stan gleby, wysokie prędkości robocze, to w sumie większa wydajność w ciągu całego sezonu.
Liczy się duża siła uderzenia! Niewielkie koszty inwestycji oraz niezmienne koszty uprawy zabezpieczają osiąganie większych zysków.