Siewniki punktowe

Siewniki punktowe AMAZONE są starannie dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw usługowych oraz dużych gospodarstw rolnych. Są bardzo uniwersalne i wyróżniają się dużą wydajnością oraz niezawodnością działania z zachowaniem optymalnej jakości pracy. Prędkość robocza 9 km/h, jest, zgodnie z testami profi, osiągana bezproblemowo. Siewniki punktowe AMAZONE zbudowane są wyjątków solidnie a jednocześnie zapewniają prostotę i wygodę obsługi. Oprócz tego przekonują również wysoką dokładnością odkładania nasion, niezawodnością i utrzymaniem wartości rynkowej.

Uprawa kukurydzy bardzo się rozwija. Na przykład w Niemczech w roku 2010 osiągnęła 2,3 miliona hektarów, co oznacza 10% wzrostu w stosunku do roku 2009. Z drugiej strony, bardzo skracają się okna czasowe uwarunkowane wymaganiami uprawianych odmian. Są to dwa powody ku temu, aby zaproponować rolnikom wydajność, niezawodność i komfort obsługi podnoszące efektywność pracy siewników punktowych.

Wzrost wydajności pracy można realizować tylko przez zwiększenie szerokości roboczych albo przez podwyższenie roboczych prędkości jazdy, gdzie możliwości posiadanych szerokości roboczych wykorzystywane są aż do ich granic. AMAZNE proponuje siewnik punktowy EDX o szerokości roboczej od 6 do 9 metrów a wraz z nim, nową technologię, która pozwala pracować z prędkością rzędu 10 do 15 km/h z zachowaniem tej samej dokładności odkładania nasion.

Wiele nowości technicznych i znakomity komfort obsługi znacznie skraca czasy przestojów i czasy czynności pomocniczych. W końcowym efekcie siewniki punktowe EDX mają wydajność pracy do 50% wyższą w porównaniu do stosowanych dotychczas siewników punktowych. Poprawia to nie tylko siłę uderzenia, ale jednocześnie redukuje koszty wykorzystania ciągnika oraz pracy kierowcy.
Wzrost wydajności pracy można realizować tylko przez zwiększenie szerokości roboczych albo przez podwyższenie roboczych prędkości jazdy, gdzie możliwości posiadanych szerokości roboczych wykorzystywane są aż do ich granic. AMAZNE proponuje siewnik punktowy EDX o szerokości roboczej od 6 do 9 metrów a wraz z nim, nową technologię, która pozwala pracować z prędkością rzędu 10 do 15 km/h z zachowaniem tej samej dokładności odkładania nasion.

Wiele nowości technicznych i znakomity komfort obsługi znacznie skraca czasy przestojów i czasy czynności pomocniczych. W końcowym efekcie siewniki punktowe EDX mają wydajność pracy do 50% wyższą w porównaniu do stosowanych dotychczas siewników punktowych. Poprawia to nie tylko siłę uderzenia, ale jednocześnie redukuje koszty wykorzystania ciągnika oraz pracy kierowcy.