Wielkopowierzchniowy siewnik DMC Primera

Wielkopowierzchniowa maszyna DMC Primera jest wynikiem konsekwentnego uwzględniania wymagań i życzeń praktyki. Te wszechstronne, stosowane w dużych gospodarstwach siewniki wyposażone są w odpowiedni zestaw redlic, nadający się do siewu bezpośredniego, a także do siewu z konwencjonalną uprawą gleby. Wielkopowierzchniowy siewnik DMC Primera skonstruowany został szczególnie do siewu bezpośredniego i siewu w mulcz na terenach suchych. Siew wykonywany jest pod resztkami pożniwnymi tak, aby zapewnić dobry kontakt nasion z glebą a tym samym stworzyć optymalne warunki do wschodów. DMC Primera jest zatem maszyną do elastycznej uprawy gleby, gdyż daje gospodarstwom możliwość dostosowania się do aktualnie istniejących warunków.